اطلاعات پروژه

کارفرما: پریا مجیدی

روز نوشيدن ٨ ليوان آب

سعي كنيد هر روز براي سلامتي‌تان ٨ ليوان آب بنوشيد؛ پس امروز به بهانه‌ی روز نوشیدن هشت لیوان آب، روزخوبي‌ست براي اينكه اين تصميم مهم را براي زندگيتان بگيريد.