اطلاعات پروژه

کارفرما: استودیو طراحی زیما
سال 95

استودیو طراحی زیما

استودیو طراحی و معماری زیما با داشتن یک تیم حرفه ای به طراحی و اجرای پروژه های مختلف مسکونی و تجاری میپردازد. استودیو زیما با داشتن یک شخصیت مدرن و جوان خواستار طراحی هویتی بصری مدرن و مینیمال که شامل لوگو و لوگو تایپ و اوراق اداری بود. لوگوی زیما با ترکیب حرف اول این نام تجاری، المان دیوار و نما ها طراحی شده است.