اطلاعات پروژه

کارفرما: آلکاتل
سال 94

آلکاتل

مجموعه آلکاتل با داشتن سابقه‌ای خوب در ایران به دنبال ایجاد جایگاهی جدید و حضوری دوباره در بازار موبایل ایران بود. کمپین طراحی شده برای آلکاتل با اسلوگان "یک تجربه جدید" در سه فاز تیزینگ و در فاز رونمایی با شعار " من و تو همراه همیشگی " طراحی شد. این کمپین برای سه ماه آخر سال بود و کمپین مکمل آن در نوروز با شعار نوروز فرانسوی طراحی شد. فعالیت‌های ارتباطی برای این کمپین طراحی رسانه های محیطی، TVC، POSM، شبکه های اجتماعی و رود شو بود.