فرصت زندگی

يكي از پروژه هاي جذاب اين روزهاي ما يك باشگاه بدنسازي جدید است كه به بهانه ي آن حال و هواي ورزشي‌اي در استوديو جاري شده است. لايف تايم جايست تا فرصت كنيم و زندگي بهتري را براي خودمان؛ جسممان و روحمان بسازيم.

تيم ما سعي دارد تا در كنار تيم لايف تايم هرچه زودتر محلي خاص با حال خوب را براي ورزشكاران فراهم كند.

چند روز پیش كه ما با تيم لايف تايم جلسه اي براي بهتر شدن باشگاه داشتيم؛ بهانه اي شد تا عكسي را به يادگار ثبت كنيم و در بلاگمان قرار دهيم تا چند سال بعد حال خوب اين روزها را مرور كنيم .

 

فرصت زندگی

نظرات